Denna integritetspolicy har sammanställts för att informera de som vill veta hur deras personuppgifter (PU) används online. PU kan beskrivas som information som kan användas i sig eller tillsammans med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller för att identifiera en individ genom sitt sammanhang, allt enligt gällande integritetslagar i USA. Läs noga igenom vår integritetspolicy för att skaffa dig en god förståelse av hur vi insamlar, använder, skyddar eller på annat sätt behandlar dina personliguppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in från personer som besöker vår webbplats, venkanto.se?

I samband med beställningar eller registreringar på vår webbplats kan du bli uppmanad att ange ditt namn, din e-postadress, postadress, ditt telefonnummer eller andra uppgifter.

 

När samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in uppgifter från dig när du registrerar dig på vår webbplats, gör en beställning, prenumererar på ett nyhetsbrev eller lägger in uppgifter på vår webbplats.
När du ger oss feedback om våra varor eller tjänster.

 

Hur använder vi din information?

Vi kan komma att använda de uppgifter som vi samlar in från dig när du registrerar dig, gör ett köp, anmäler dig för att få vårt nyhetsbrev, svarar på en undersökning eller ett marknadsföringsmeddelande, surfar på hemsidan eller använder andra funktioner på webbplatsen för följande ändamål:

 • För att ge din upplevelse en mer personlig prägel och för att vi ska kunna erbjuda dig ett innehåll och varor som särskilt intresserar dig.
 • För att förbättra vår webbplats så vi ska kunna ge dig bättre service.
 • För att vi ska kunna ge dig bättre kundservice baserat på dina behov och önskemål.
 • För att skicka regelbundna e-postmeddelanden angående dina beställningar eller andra varor och tjänster.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi gör regelbundna scanningar av vår webbplats för att upptäcka eventuella säkerhetsluckor och svaga punkter, allt för att dina besök på vår webbplats ska vara säkra.
Dina personuppgifter förvaras tryggt i säkra nätverk och är tillgängliga endast för ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter till denna typ av system och som är förpliktade att hålla informationen konfidentiell. Och alla känsliga uppgifter/kredituppgifter som du lämnar blir krypterade via tekniken Secure Socket Layer (SSL).
Vi aktiverar olika säkerhetsfunktioner så snart en användare gör en beställning, eller loggar in på hemsidan för att dina personuppgifter ska vara säkra.

Alla transaktioner sker genom en gateway-leverantör och de lagras eller behandlas inte i våra servrar.

 

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess serviceleverantör lägger in i din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter det) som gör att webbplatsens eller serviceleverantörens system kan känna igen din webbläsare och fånga upp och minnas viss information. Exempelvis använder vi cookies som hjälper oss att minnas och hantera varor i din kundvagn. De används också för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell aktivitet på webbplatsen – detta för att vi ska kunna ge dig bättre service. Vi använder cookies även för sammanställning av aggregerad data om trafiken på webbplatsen och interaktionen på webbplatsen så att vi kan ge en bättre upplevelse och bättre verktyg i framtiden.

Vi använder cookies för att:

 • Minnas och hantera varor i kundvagnen.
 • Uppfatta och spara användarnas preferenser inför kommande besök.
 • Sammanställa aggregerad data om trafiken på webbplatsen och interaktionen på webbplatsen för att kunna erbjuda bättre service och verktyg i framtiden. Vi kan eventuellt komma att använda oss av tillförlitliga tredje parters tjänster för att spåra denna information för din räkning.

Du kan välja att låta din dator ge en varning vid varje tillfälle som en cookie skickas eller att inaktivera alla cookies. Detta gör du i dina webbläsarinställningar. De kan skilja sig mellan olika webbläsare. Gå till din webbläsares Hjälpmeny för information om hur du gör.

Om du avaktiverar cookies i browsern:
Om du avaktiverar cookies kommer vissa funktioner på webbplatsen inte att fungera.

 

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Vi varken säljer, bedriver handel med eller på annat sätt överför identifierbara personuppgifter till utomstående part såvida vi inte informerar  användarna i förhand. Detta gäller inte webbhotellparter och andra samarbetspartners som, för vår räkning, hjälper oss med driften av vår webbplats eller vår verksamhet eller betjänar våra kunder, under förutsättning att dessa parter förbinder sig att hålla alla sådana uppgifter konfidentiella. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter när detta krävs enligt gällande lag, för att genomdriva vår webbplatspolicy eller för att skydda våra eller annans rättigheter, tillgångar eller av säkerhetsskäl.
Dock kan besöksuppgifter där vi anonymiserar berörda personer lämnas till andra parter för marknadsföring, annonsering eller annan användning.

 

Länkar till tredje part

Tillfälligtvis kan vi komma att lägga till erbjudanden om varor eller tjänster från tredje part på vår webbplats. Dessa webbplatser har egna och helt självständiga privata policyer. Detta innebär att vi inte ansvarar eller bär någon form av ersättningsskyldighet för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Vi eftersträvar att skydda vår webbplats integritet och välkomnar våra kunders feedback om dessa webbplatser.

 

Google

Googles krav när det gäller annonsering och marknadsföring regleras av Google’s Advertising Principles. De är avsedda att ge användarna en positiv upplevelse. Läs mer om Googles policy.
Vi har inte aktiverat Google AdSense på vår webbplats men kan komma att göra det i framtiden.

 

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA är den första delstatliga lagen i USA som kräver att kommersiella webbplatser ska publicera en integritetspolicy. Lagen gäller långt utanför Kalifornien och föreskriver att alla inom USA (och möjligen även övriga världen) som driver webbplatser där man insamlar personuppgifter från konsumenter ska lägga in en väl synlig integritetspolicy på sin webbplats som exakt anger vilka uppgifter som insamlats, med angivande av vilka personer eller bolag som får ta del av dessa uppgifter. Läs mer om CalOPPA.

 

Enligt CalOPPAs bestämmelser gäller följande (vilket vi tillämpar):
Som användare kan man besöka vår webbplats anonymt.
Så snart denna integritetspolicy skapats kommer vi att lägga in en länk till den på vår hemsida eller, som ett minimum, på den första viktiga sida som följer efter den sida du kommer till när du går in på vår webbplats.
Länken till vår integritetspolicy innefattar ordet “integritet” och som du enkelt hittar på ovan angivna sida.
Du kommer att få ett meddelande så snart vi gör några ändringar i vår integritetspolicy:

 • På vår sida med integritetspolicy

Du kan ändra dina personuppgifter:

 • genom att skicka oss ett e-postmeddelande
 • genom att chatta med oss eller genom att skicka oss en supportbiljett

Hur hanterar vår webbplats begäran om Do Not Track?
När du aktiverar funktionen Do Not Track i din webbläsare skickar den en signal till oss om att stoppa all spårning av dina aktiviteter på vår webbplats och då skickar vi inte heller någon annonsering eller lägger in cookies.

Ingår beteendespårning av tredje part på vår webbplats?
Observera också att vi tillåter beteendespårning av tredje part

 

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

När det gäller insamlande av personuppgifter från barn under 13 år kan man som förälder kontrollera detta med hjälp av Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Federal Trade Commission (ungefär USAs motsvarighet till vår konsumentombudsman) tillämpar COPPA-reglerna, som anger vad alla webbplatsoperatörer och onlinetjänster är förpliktade att göra för att skydda barnens integritet och säkerhet online.
Vi utför inga marknadsföringsåtgärder som särskilt riktar sig till barn under 13 år.

Tillämpning av rättvis information
Principen om tillämpning av rättvis information (Fair Information Practices Principles) utgör grunden för integritetslagarna i USA och de har spelat en viktig roll i utvecklandet av lagarna om skyddet av uppgifter världen över. Att förstå principerna för tillämpningen av rättvis information och hur de ska implementeras är av avgörande betydelse för efterlevnaden av de olika integritetslagar som finns för skydd av personuppgifter.

För att vi ska följa principerna om tillämpning av rättvis information kommer vi att vidta följande åtgärder vid en eventuell överträdelse av bestämmelserna om behandlingen av uppgifter:

Vi kommer att meddela dig via e-post

 • inom 7 arbetsdagar (alla dagar utom söndagar och helgdagar)

Vi kommer att meddela användarna direkt på webbplatsen

 • inom 7 affärsdagar (alla dagar utom söndagar och helgdagar)

Vi ställer oss även bakom Individual Redress Principle som innebär att privatpersoner äger rätt att på rättslig väg hävda sina rättigheter gentemot dem som insamlar och behandlar uppgifter och som inte följer lagen. Denna princip innebär inte bara att privatpersoner har rättigheter mot dataanvändare utan också att de kan vända sig till domstol eller statliga organ som kan undersöka och/eller stämma uppgiftsbehandlare som inte efterlever gällande bestämmelser.

 

CAN SPAM Act

CAN-SPAM Act är en lag som föreskriver om vissa regler för kommersiella e-postmeddelanden och innebär att man som mottagare har rätt att stoppa utskick av e-postmeddelanden. Den som överträder dessa regler drabbas av rättsliga påföljder.

Vi samlar in din e-postadress för att:

 • Skicka information, svara på förfrågningar och/eller andra frågor
 • Behandla beställningar och skicka information och uppdateringar i samband med beställningar.
 • Skicka dig ytterligare information om din vara och/eller tjänst
 • Skicka marknadsföringsmaterial enligt vår utskickslista eller fortsätta skicka e-post till våra kunder efter en genomförd transaktion.

För att vi ska följa CANSPAM gör vi följande:

 • Vi använder inte falska eller vilseledande ämnesbeteckningar eller e-postadresser.
 • Meddelanden ska kunna identifieras som annonser på ett rimligt sätt.
 • Vi ska övervaka tredje parts marknadsföring via e-post så att den följer bestämmelserna.
 • Vi ska respektera om en kund begär att inte vara med eller avsluta sitt abonnemang och vi ska snabbt tillgodose detta.
 • Vi ska göra det möjligt för användarna att avsluta abonnemang via en länk i slutet av varje e-postutskick.

Om du vid något tillfälle vill avbeställa våra utskick av e-postmeddelanden, kan du skicka oss ett e-postmeddelande enligt nedan

 • Följ anvisningarna nedanför varje uppgift e-postadress

så kommer vi omedelbart att stryka dig från ALL korrespondens.

 

Kontakt

Om du har några frågor om detta integritetspolicy kan du kontakta oss enligt nedan.

Venkanto AB
Enhagsslingan 17
187 40 Täby
Sweden
Senaste ändring 2022-10-03
0