Värna om havet

Förbindelsen med miljön gör att respektera och bevara det grundläggande värderingar i vårt samhälle, med en grundläggande princip i åtanke: orsaka inte undvikbar skada. Vårt åtagande omfattar alla faser av produktens livslängd och säkerställer att dess påverkan på naturen är så låg som möjligt.

Vi vet att vi idag är mindre hållbara än i morgon, men vårt åtagande är alltid att vara mer hållbart än vad vi var igår. Vi är medvetna om att det finns otaliga strider att kämpa när det gäller hållbarhet, men de resurser som vi har är begränsade. Vi måste fokusera våra ansträngningar i en strid: Att eliminera plast från haven. För det finns inget grönt utan blått.

Skapad för att hålla

En produkts livslängd är en avgörande parameter för att analysera dess kvalitet och hållbarhet. En väldesignad produkt innehåller råvaror som säkerställer hållbarhet för att förlänga livscykeln. En längre livscykel minskar den negativa miljöpåverkan, eftersom färre råvaror konsumeras och färre föroreningar släpps ut i samband med tillverkning, förpackning, transport.

För att göra de bästa produkterna behöver du de bästa designerna och du måste välja de bästa råvarorna och de bästa tillverkningsprocesserna. Efter att ha gjort detta i 25 år har vi lärt oss att kontrollera dessa variabler för att ge bästa användarupplevelse. För att kontrollera hela denna process har vi kontor i Hong Kong i direkt kommunikation med våra materialleverantörer, vilket garanterar att designen vi gör omvandlas till de produkter vi vill erbjuda våra användare.

Råmaterial

De råvaror som ska användas är av avgörande betydelse. Detta avsnitt förklarar materialet vi använder för att tillverka våra produkter.

 • Neopren

  För närvarande är det mest hållbara råmaterialet för att erhålla neopren kalksten, jämfört med andra mycket mer förorenande processer där neopren av lägre kvalitet erhålls från olja. Processen att erhålla neopren från kalksten utvecklades på 60-talet av Yamamoto-företaget och det har perfekterats för att nå den nuvarande processen, där neopren av bästa kvalitet erhålls. De gemensamma egenskaperna hos detta neopren bidrar inte bara till dess bättre prestanda, men de garanterar dessutom dess maximala hållbarhet.

 • Förnybar polyamid

  I kläder blir hållbara material som förnybar polyamid allt viktigare. RS1 Swimskin består av 99 % polyamid från förnybara källor, som ersätter polyester erhållen från petroleum.

  Denna typ av tyg respekterar inte bara miljön utan ger bättre resultat eftersom den är 25 % lättare, 40 % mer motståndskraftig mot slitage och 30 % mer flytande. Detta tyg används också i triathlonklädens kärnkläder och simområdet med en närvaro på 78 %.

 • Förpackning

  Andra mycket viktiga material i våra produkter som kan gå obemärkt förbi är det material som används för förpackning. För att minimera effekterna av dessa använder hela vårt utbud av våtdräkter och tillbehör från 2020 återvunnen kartongförpackning istället för engångsplast. När det gäller kläder, på grund av den logistiska komplexiteten i transport och lagring, används individuella lösningar för varje produkt. Dessa lösningar består av att helt eliminera vanlig engångsplast, använda påsar som är återanvändbara eller som är gjorda av biologiskt nedbrytbara föreningar.